Kenya // Sept 23 – Oct 3, 2008

photos by Anna Marie Bakker

 

 

KENYA // SEPT 23 – OCT 3, 2008

photos by Lisa Broome

 

 

KENYA // SEPT 23 – OCT 3, 2008

photos by Michael Broome

 

 

KENYA // SEPT 23 – OCT 3, 2008

photos by Rayner Marx

 

 

KENYA // SEPT 23 – OCT 3, 2008

photos by Marvin Mednick

 

 

KENYA // SEPT 23 – OCT 3, 2008

photos by David Reid